Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) - tolino shine 3

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) - tolino shine 3

Allgemeen (tolino shine 3)

Het startscherm is het belangrijkste deel van uw tolino. Vanaf hier kunt u alle belangrijke functies bereiken. Ongeacht de instelling of pagina die u hebt geopend, u kunt altijd naar het startscherm terugkeren door van de onderkant van het scherm naar de bovenkant te vegen. In je bibliotheek vind je alle inhoud die je hebt gekocht of lokaal hebt opgeslagen en aan je tolino hebt toegevoegd. Uw bibliotheek is standaard gesorteerd op datum (laatst gelezen of toegevoegd).

Uw tolino kan digitale boeken en documenten weergeven in ePUB 2-, PDF- (met en zonder Adobe-kopieerbeveiliging) of TXT-bestandsindelingen. Andere indelingen worden niet ondersteund.

We zijn blij dat je digitaal lezen met je nieuwe tolino wilt ontdekken en we helpen je graag door de eerste stappen met je nieuwe e-reader! Het leesplezier start heel eenvoudig met slechts 3 stappen:

 

 1.  Opladen Laad je tolino voor het eerste gebruik volledig op. Sluit je tolino daarvoor met de meegeleverde usb-kabel aan op je computer. Na ongeveer 4 uur is je tolino volledig opgeladen. Tijdens het opladen kan je hem natuurlijk reeds gebruiken. Je tolino beschikt over een touchscreen. Dit betekent dat alle functies via een lichte tik- of veegbeweging op het scherm kunnen worden bediend. Veeg met je vinger van rechts naar links om vooruit te bladeren en van links naar rechts om terug te bladeren.
 2.  Op updates controleren en ze installeren Wij werken continu aan de verbetering van onze tolino-software. Het is belangrijk dat je élke update uitvoert, zo haal je het beste uit je tolino. Als je je nieuwe e-reader voor de eerste keer gebruikt, controleer dan onmiddellijk of er een software-update voor je apparaat beschikbaar is. Voor de controle heb je enkel een internetverbinding nodig die dankzij de wifiverbinding van de tolino shine/vision 2 snel en eenvoudig tot stand kan worden gebracht. Van zodra je de e-reader met het internet hebt verbonden, worden belangrijke updates rechtstreeks op het scherm weergegeven. Natuurlijk kan je in het hoofdmenu onder “toestelinformatie” ook altijd naar nieuwe updates zoeken. Als je thuis niet over een wifi-netwerk beschikt, is dit geen enkel probleem! In een Standaard Boekhandel in je buurt kan je het plaatselijke wifinetwerk gebruiken om je tolino te controleren op beschikbare updates. Spreek gewoon een medewerker aan en hij of zij zal je zeker met raad en daad bijstaan.
 3. Aanmelden bij Standaard Boekhandel Om je nieuwe e-reader optimaal te kunnen gebruiken en van de tolino Cloud te profiteren, moet je je aanmelden op je tolino. Als je reeds over een online gebruikersaccount bij Standaard Boekhandel beschikt, kan je deze aanmeldgegevens gewoon gebruiken. Als je nog geen gebruikersaccount hebt, kan je die op je tolino of op de website van Standaard Boekhandel aanmaken en je met die gebruikersgegevens op je tolino e-reader aanmelden.

Van zodra je met je gebruikersaccount bent aangemeld en je tolino via wifi met het internet is verbonden, kan je de tolino Cloud gebruiken. Alle titels die je in de webwinkel aankoopt, worden automatisch en veilig in de tolino Cloud opgeslagen. Om een afzonderlijke titel uit de tolino Cloud te lezen, tik je op de titel die in de bibliotheek met een cloudsymbool (het wolkje) wordt aangeduid. De inhoud wordt op je tolino gedownload en lokaal opgeslagen.
Misschien had je eerder al eigen digitale leesinhoud die je nu graag op je tolino wilt toevoegen. Dit kan via een usb-verbinding met je computer. Van zodra je tolino via de usb-kabel met de computer is verbonden, wordt deze automatisch herkend en kan je bestanden overzetten.

De leesweergave is de belangrijkste weergave op je tolino. De titels van je bibliotheek worden hier pagina per pagina weergegeven. Open een titel door op de cover te tikken.

Tik aan de rechterkant van het scherm om verder te bladeren en tik aan de linkerkant om terug te bladeren. Je kunt ook vooruitbladeren door van rechts naar links te vegen en terugbladeren door van links naar rechts te vegen.

Misschien had je eerder al eigen digitale leesinhoud die je nu graag op je tolino wilt toevoegen. Dit kan via een usb-verbinding met je computer of door ze te up- en downloaden via de tolino Cloud. Van zodra de bestanden op je tolino te zien zijn, kan je die door synchronisatie aan je e-bibliotheek toevoegen. Daarna worden alle lokale e-books of documenten in de bibliotheek geladen.

Als je tolino niet meer reageert, controleer dan of de batterij is opgeladen. Reageert je toestel na opladen nog steeds niet, duw dan met een opengebogen paperclip in de daarvoor voorziene opening aan de onderzijde van het apparaat tot je een lichte weerstand ondervindt. Je tolino wordt dan opnieuw opgestart en is weer gebruiksklaar. Hierbij gaan geen gegevens verloren.

Naast de wettelijke garantie waarop je bij je verkoper aanspraak kunt maken bij gebreken, kan je voor het aangekochte toestel ook van de volgende garantie tegenover Longshine Technologie GmbH claimen:

Omvang van de garantie
Als er in de eerste 24 maanden na de aankoopdatum een fabrieksmatige materiaal- of productiefout (hierna “gebrek”) bij het toestel optreedt, kan je onze garantie claimen. De verlening van garantieprestaties verlengt de totale garantieperiode niet.
Garantieprestatie

In geval van gebreken komen wij onze garantieplicht na, geheel volgens onze beslissing, ofwel door het product gratis te herstellen ofwel door het defecte product te vervangen door een nieuw toestel. Vervangen onderdelen en e-readers worden opnieuw

Garantiebeperkingen

De garantie is niet geldig op optionele accessoires en gebreken die zijn ontstaan door incorrect gebruik. Bedieningsfouten of storingen die zijn ontstaan door externe factoren, vallen niet onder de garantie. Eveneens uitgesloten van de garantie zijn
verbruiksonderdelen en slijtagedelen zoals batterijen die zuiver door hun gebruik capaciteit verliezen. Eventuele kosten voor wijzigingen of aanpassingen aan de e-reader die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de
nationale, veiligheidstechnische vereisten voor landen waar de e-reader niet wordt aangekocht maar wel wordt gebruikt, vallen niet onder deze garantie.

Garantie claim

Om je garantieclaim correct te kunnen behandelen, hebben wij van jou het aankoopbewijs nodig waarop de aankoopdatum en het modeltype van de e-reader vermeld staan. Een gebrek aan de e-reader moet binnen de garantieperiode door u aan Longshine Technologie GmbH gemeld worden.

Back-up van de opgeslagen gegevens

Wanneer je de e-reader naar ons opstuurt, kunnen wij niet garanderen dat de op het toestel opgeslagen gegevens bewaard blijven. Wij raden je aan om een back-up te maken alvorens je het toestel opstuurt.

Garantieverlener:
Longshine Technologie GmbH
An der Strusbek 9
D-22926 Ahrensburg

Aangezien je tolino e-reader over een ingebouwde wifi-module beschikt, kan je hem via een draadloos netwerk (wifi) met het internet verbinden.

Als je niet over een eigen wifi-netwerk beschikt, kan je gebruik maken van het wifi-netwerk van een Standaard Boekhandel in je buurt.

*Gratis gebruik van de HotSpots van Deutsche Telekom AG op alle Duitse standplaatsen. De gebruiksvoorwaarden voor het gratis gebruik van HotSpots zijn van toepassing (http://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/42085.pdf)

Gegevensbescherming en informatie over de AVG bij tolino

 1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die, direct of indirect, met name door middel van een identificator kan worden geïdentificeerd. Identificatoren zijn bijvoorbeeld een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. IP-adressen of cookies) of een of meer bijzondere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

 1. Verwerking

Verwerking is elke met of zonder behulp van automatische procedures uitgevoerde bewerking of reeks van bewerkingen in samenhang met persoonsgegevens. Daaronder valt in principe elke omgang met persoonsgegevens zoals de verzameling, de opslag, de wijziging, het gebruik, de overdracht, de distributie, de verwijdering of de vernietiging enz.

 

 1. Verantwoordelijke

Als verantwoordelijke geldt een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verantwoordelijke moet de toelaatbaarheid van de gegevensverwerking garanderen door middel van regelmatig te controleren technische en organisatorische maatregelen.

 

 1. Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 

 1. Verwerker

Een verwerker is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die/dat in opdracht van een verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht, gelden echter niet als ontvangers.

 

 1. Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen, die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 

 1. Toestemming

De toestemming is een instrument in privacyrechtelijke zelfbestemming. Het is de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een andere ondubbelzinnig bevestigende handeling te verstaan geeft dat hij of zij akkoord gaat met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Richt u zich voor uitgebreide informatie over de verwerking van uw gegevens tot de klantenservice van uw tolino boekhandel. Aangezien de tolino website alleen als portal fungeert en er geen omgang met klanten is, kan alleen uw tolino boekhandel u informatie verstrekken. De medewerkers van de klantenservice zullen u snel verder helpen en evt. het contact met de desbetreffende functionaris voor de gegevensbescherming tot stand brengen.

We verwerken in principe alleen persoonsgegevens van onze gebruikers, voor zover dit nodig is voor het bieden van een functionele website en voor onze content en prestaties. Persoonsgegevens van onze gebruikers worden alleen verwerkt nadat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Een uitzondering wordt gevormd door het geval waarin het om praktische redenen niet mogelijk is om van tevoren toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens toegestaan is door wettelijke voorschriften.

Aangezien de tolino merkwebpagina noch over een eigen online winkel, noch over een klantenbestand beschikt, vindt er slechts zeer geringe opslag van gegevens plaats, die meestal aan het eind van de sessie weer gewist worden (bijv. zogenaamde session-cookies).

 

tolino cookies en tracking op de website:

Op onze website gebruiken wij de open source softwaretool Matomo (vroeger PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Zo analyseren we het gebruik van onze website en proberen we continu het aanbod van onze informatie te verbeteren. Het softwareprogramma Matomo plaatst een cookie op de computer van de gebruiker. Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgeroepen, dan worden onderstaande gegevens opgeslagen:

– Twee bytes van de IP-gegevens van het oproepende systeem van de gebruiker (geanonimiseerde IP-gegevens)

– De opgeroepen webpagina

– De website van waaruit de gebruiker op de opgeroepen webpagina beland is (referrer)

– De onderliggende pagina’s die vanuit de opgeroepen webpagina worden opgeroepen

– De op de webpagina doorgebrachte tijd

– De frequentie waarmee de webpagina wordt opgeroepen

 

De software draait daarbij uitsluitend op de servers van onze website. De persoonsgegevens van de gebruiker worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De software is zo ingesteld, dat de IP-gegevens niet volledig worden opgeslagen, maar dat 2 bytes van de IP-gegevens gemaskeerd worden (voorbeeld: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om de onvolledige IP-gegevens te koppelen aan de computer die de website heeft opgeroepen.

 

tolino nieuwsbrief en gegevensbescherming:

Via de mytolino-webpagina’s worden geen nieuwsbrieven verstuurd aan klanten en gebruikers van de tolino boekhandel. Als u vragen hebt over de gegevensbescherming met betrekking tot de nieuwsbrief van uw boekhandel, richt u zich dan tot de desbetreffende klantenservice.

 

Registratie bij de tolino merkwebpagina en gegevensbescherming:

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers niet de mogelijkheid om zich te registreren door het opgeven van persoonsgegevens. Daarom worden er op de mytolino merkwebpagina’s geen persoonsgegevens verzameld, opgeslagen of gebruikt. Als u vragen over de registratie bij uw tolino boekhandel hebt, richt u zich dan tot de verantwoordelijke klantenservice.

 

Contactformulier en e-mailcontact:

Op de internationale merkwebpagina’s van tolino vindt u contactformulieren, die u kunt gebruiken om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker gebruik maakt van deze mogelijkheid tot contact, dan worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens op wens van de gebruiker gecodeerd aan ons of aan de klantenservice van de verantwoordelijke boekhandelaar (de keuze vindt meteen in het contactformulier plaats) verstuurd en na het versturen automatisch gewist. Afhankelijk van de invoer door de gebruiker wordt onderstaande informatie voor het behandelen van de vraag aan tolino media of aan de desbetreffende tolino boekhandelaar verstuurd:

– Contactgegevens: voornaam, achternaam, e-mailgegevens, (optioneel telefoonnummer)

– Aanvraaginformatie en jurisdictie: tolino boekhandel, producttoewijzing, reden voor de aanvraag, probleemomschrijving en categorisering (optioneel uploaden beeldmateriaal)

Voor de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke klantenservice wordt in het kader van het overdrachtsproces uw toestemming verkregen en verwezen naar deze privacyverklaring.

Het is ook mogelijk contact op te nemen via de ter beschikking gestelde e-mailgegevens. In dat geval worden de via de e-mail verstuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De aan ons gestuurde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek en daarna onmiddellijk gewist.

Op onze website gebruiken wij de open source softwaretool Matomo (vroeger PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Zo analyseren we het gebruik van onze website en proberen we continu het aanbod van onze informatie te verbeteren. Het softwareprogramma Matomo plaatst een cookie op de computer van de gebruiker. Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgeroepen, dan worden onderstaande gegevens opgeslagen:

– Twee bytes van de IP-gegevens van het oproepende systeem van de gebruiker (geanonimiseerde IP-gegevens)

– De opgeroepen webpagina

– De website van waaruit de gebruiker op de opgeroepen webpagina beland is (referrer)

– De onderliggende pagina’s die vanuit de opgeroepen webpagina worden opgeroepen

– De op de webpagina doorgebrachte tijd

– De frequentie waarmee de webpagina wordt opgeroepen

De software draait daarbij uitsluitend op de servers van onze website. De persoonsgegevens van de gebruiker worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De software is zo ingesteld, dat de IP-gegevens niet volledig worden opgeslagen, maar dat 2 bytes van de IP-gegevens gemaskeerd worden (voorbeeld: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om de onvolledige IP-gegevens te koppelen aan de computer die de website heeft opgeroepen.

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers niet de mogelijkheid om zich te registreren door het opgeven van persoonsgegevens. Daarom worden er op de mytolino merkwebpagina’s geen persoonsgegevens verzameld, opgeslagen of gebruikt. Als u vragen over de registratie bij uw tolino boekhandel hebt (bijv. over uw klantenaccount bij Thalia, Hugendubel of Weltbild), richt u zich dan tot de verantwoordelijke klantenservice.